สถานะเซิฟเวอร์
Status:
รีเซิฟเวอร์ทุกๆ 9.00 น.
 Discord
 ข่าวสาร

ข่าวสาร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงินคูณ 1.5 เท่า เริ่มตั้งแต่วัันที่ 23 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น!!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงิน 2,000 บาท รับไปเลยแฟชะั่นชุดนอนสุดน่ารัก หมดเขตวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เท่านั้น!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงิน 5,000 บาท รับไปเลยแฟชะั่นชุดอาชูร่าสุด Limited หมดเขตวันที่ 21 มิ.ย. 2565 เท่านั้น!

 บรรยากาศภายในเซิฟ
 อันดับการเติมเงิน
 Don_Mahidol 7550 B  
 Alex 5212 B  
 tschaer 5000 B  
 Litsager1 5000 B  
 ScoRaxZ 1250 B  
 aston 1150 B  
 Fo_1 905 B  
 marykaSF_ 850 B  
 แฟนเพจ

Copyright © 2016 FukkTheDuck | จัดการระบบ
Webshop And System By FukkTheDuck