สถานะเซิฟเวอร์
Status:
รีเซิฟเวอร์ทุกๆ 9.00 น.
 Discord
 ข่าวสาร

ข่าวสาร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงินคูณ 1.5 เท่า เริ่มตั้งแต่วัันที่ 23 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น!!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงิน 2,000 บาท รับไปเลยแฟชะั่นชุดนอนสุดน่ารัก หมดเขตวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เท่านั้น!

ข่าวสาร โปรโมชั่นเติมเงิน 5,000 บาท รับไปเลยแฟชะั่นชุดอาชูร่าสุด Limited หมดเขตวันที่ 21 มิ.ย. 2565 เท่านั้น!

 บรรยากาศภายในเซิฟ
 อันดับการเติมเงิน
 Don_Mahidol 5000 B  
 tschaer 5000 B  
 Alex 3711 B  
 Litsager1 2000 B  
 ScoRaxZ 1000 B  
 marykaSF_ 600 B  
 Kikii 400 B  
 Fo_1 350 B  
 แฟนเพจ

Copyright © 2016 FukkTheDuck | จัดการระบบ
Webshop And System By FukkTheDuck