สถานะเซิฟเวอร์
Status:
รีเซิฟเวอร์ทุกๆ 9.00 น.
 Discord
 ดาวน์โหลด
โปรดอ่าน
ถ้าพู้เล่นใช้ Java 32 bit จะดรอป XMX ไปที่ 1GB ทันที

ถ้ารีสอร์ทแพคเป็นสีขาวดังภาพ โปรดลง JAVA ใหม่

 

 

 

 
Copyright © 2016 FukkTheDuck | จัดการระบบ
Webshop And System By FukkTheDuck